SASAKI, Suguru (japan, 1892-1966)
佐々木すぐる

Tsuki no Sabaku [Transcription]