by SASAKI, Suguru (japan, 1892-1966) 佐々木すぐる

Tsuki no Sabaku [Transcription]
月の沙漠