YOSHIDA, Susumu (japan, 1947-)
吉田進

Toki-No-Hibiki, pour 4 ondes (1984)